SkillGrower oppilaskohtainen lisenssi, 1-30 oppilasta, 12kk

SKU
571050

??

Skillgrower matematiikan lisenssi sisältää koko VASU:n, peruskoulun OPS:n ja lukion 1. vuosiluokan pitkän matematiikan (LOPS2021) oppimateriaalit. Järjestelmän käyttö on erittäin helppoa ja käyttö on luontevaa jopa ekaluokkalaisille. SkillGroweria on helppo hyödyntää muun oppimateriaalin rinnalla tai sellaisenaan. Oppimateriaaleissa on mukana teoria, vihjeitä ja runsaasti ylös- ja alaspäin eriyttäviä tehtäviä jokaisesta aiheesta. Tehtävät tarkistetaan automaattisesti ja järjestelmä eriyttää harjoittelun oppilaan omalle tasolle. Opettaja saa erikseen pääsykoodin, jonka avulla pääsee sujuvasti tarkastelemaan oppilaiden etenemistä ja oppimisen esteitä sekä vahvuuksia. Harjoittelupäiviltä luodaan automaattisesti raportti, josta näkyy läsnäolijat sekä harjoittelun määrä, olipa harjoittelua etänä tai luokassa. Järjestelmän avulla voi jopa tarkastaa oppilaiden läksyt automaattisesti ja osallistaa vanhemmat mukaan kannustamiseen. Lisenssi tilataan oppilasmäärän mukaisesti ja hinta on ilmoitettu per oppilas 1-30 oppilaan tilauksiin.
Lisätietoa
Video https://youtu.be/rxMxuPHuA7M
Oppiaste Alakoulu luokat 1.-6., Päiväkoti, Toinen aste, Yläkoulu luokat 7.-9.