LEGO Education BuildToExpress

Lapsilla on kaikenlaisia teorioita siitä, kuinka maailma toimii. Heillä ei kuitenkaan ole aina tapoja ilmaista näitä ajatuksia. Tai muutenkaan mahdollisuutta ilmaista sitä, mitä he oikeasti ajattelevat ja tuntevat itsestään ja toisistaan. LEGO® Education BuildToExpress tarjoaa sen mahdollisuuden.

Kuinka se toimii? LEGO® Education BuildToExpress mahdollistaa kaikille oppilaille tavan kertoa luovasti ajatuksistaan ja tunteistaan. Oppilaiden tehtävänä on rakentaa malleja, joilla he ilmaisevat esimerkiksi kuinka he näkevät jonkin historiallisen tapahtuman tai hahmon kirjassa. Koska ei ole oikeaa tai väärää vastausta, se antaa oppilaille mahdollisuuden kertoa omista tunteistaan ja ihmisten välisistä tilanteista rakentavalla tavalla.

Edut oppilaille

  • Auttaa oppilaita kommunikoimaan tehokkaammin
  • Rohkaisee itsetutkiskeluun ja reflektointiin
  • Antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan
  • Kehittää luovuutta ja kriittistä ajattelua
  • Tukee uudenlaisia oppimistapoja
  • Parantaa ongelmanratkaisukykyä
  • Luo yhteisöllistä oppimisympäristöä
  • LEGO®-rakentelu vetoaa välittömästi oppilaisiin

LEGO BuildToExpress