Koodaa kompassi pääilmasuunnilla

VAIKEUS: Edistynyt
OPPIAINEET: Englanti, matematiikka, ohjelmointi, ympäristöoppi/maantieto
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN: Itsenäinen ongelmanratkaisu ja päättely, keskinäisten yhteyksien huomaaminen ja systeeminen ajattelu
SISÄLLÖT: Tiedonhankinta vieraskielisestä tekstistä, koodaaminen, ympyrä, asteluvut ja ilmansuunnat

TARVIKKEET: microbit, tietokone: makecode.microbit.org, askartelutarvikkeet kompassin rungoksi, esim. vahvaa kartonkia, puunpala, rasia tai tyhjä elintarvikepakkaus, kiinnittämiseen kaksipuoleista teippiä.

OHJE: Ohjeita kompassin koodaamiseen Microbitille saa sivustolta makecode.microbit.org kohdasta Lessons tai Internetistä hakusanalla “microbit compass”. Osalle oppilaista voi olla helpompaa seurata ohjeita videon muodossa. Tällöin kannattaa käyttää hakusanaa ja ohjata oppilasta etsimään ohjeistus englanninkieliseltä videolta.

Huomioitavia seikkoja työn onnistumiseen: Jotta kompassin koodaaminen onnistuu, täytyy Microbit muistaa kompassin koodauksen alkuvaiheessa kalibroida. Tämä opastetaan ohjeissa. Kompassin toiminnan kannalta on käytännöllisintä koodata pääilmansuuntien astelukuihin riittävästi liikkumavaraa esimerkiksi seuraavasti:

0° = N (toteutuu kun ≥340° tai kun ≤20°)

90° = E (toteutuu välillä 70°-110°)

180° = S (toteutuu välillä 160°-200°)

270° = W (toteutuu välillä 250°-290°)

Kun kompassi on koodattu, valmista sille runko kiinnittämistä varten. Koristele haluamallasi tavalla. Käytä Microbitin kiinnittämiseen kaksipuoleista teippiä.

JATKOTYÖSTÖ, VAATIVA: Kooda kompassi pää- ja väli-ilmansuunnilla. Mieti, kuinka koodaisit Microbitille kompassin sekä pää- että väli-ilmansuunnilla. Tätä työtä varten joudut miettimään eri ilmansuuntien asteluvut tarkkaan, joudut myös miettimään ilmansuuntien astelukujen liikkumavarat tarkkaan.