Tunnetilan koodaus

VAATIVUUS: Helppo
OPPIAINEET: Matematiikka, ympäristöoppi, terveystieto
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN: Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, ohjelmointi, tunnetaidot, itsestä huolehtiminen
SISÄLLÖT: Minä ihmisenä, tunteiden tunnistaminen ja ohjelmointi

TARVIKKEET: micro:bit, tietokone: makecode.microbit.org

OHJE: Minkälaisia tunteita olet tuntenut tänään? Koodaa Microbitille kaksi haluamaasi tunnetilaa siten, että toinen näkyy, kun painat A:ta ja toinen kun painat B:tä. Esittele tunnetilasi muille oppilaille Microbitin avulla esimerkiksi liittämällä Microbitin tunnekorttiin. Vinkkejä tunnetilojen koodaamiseen löytyy Makecode sivuston yläreunan projekteista esimerkiksi projektista ”Smiley buttons”.