OPS ja oppimisen puitteet

Suomen kouluissa käydään lävitse isoa muutosta. Peruskoulujen opetussuunnitelma uudistui muutama vuosi sitten, lukioiden opetussuunnitelmaa päivitetään parasta aikaa ja ammatillisen koulutuksen reformi on toimeenpanovaiheessa.

Uusien opetussuunnitelmien mukaan opetuksessa korostuvat oppiainerajat ylittävä ilmiöoppiminen, henkilökohtaistaminen ja oppilaiden itseohjautuvuus. Opettajia kannustetaan yhteisopettamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämä haastaa sitä, millaisia oppimisympäristöjä kouluissamme on tai pitäisi olla.

Opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöjen odotetaan olevan turvallisia ja innostavia, niiden edellytetään tukevan monipuolisia työtapoja ja teknologian käyttöä. Myös oppilaiden osallistumista ympäristöjen kehittämiseen ja valitsemiseen korostetaan. Uusista opetustiloista pyritään tekemään muunneltavia ja monimuotoisia.

Opetuksen arki ei ole kuitenkaan pelkkiä uusia tai remontoituja kouluja. Opettajat ja oppilaat tarvitsevat hyvät, turvalliset, monipuoliset välineet opetussuunnitelman toteutumiseksi ihan joka päivä ja kaikissa kouluissa. Muuttuva opetuksen arki luo myös aivan uudenlaisia tarpeita oppitunneilla käytettäville opetusvälineille.

Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, kuten robotit, 3D-tulostimet, mikrokontrollerit ja ohjelmistot, ovat yhä keskeisemässä osassa kouluissa tapahtuvaa opetusta. Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen onkin keskeinen osa työtämme. Tevellassa tämä tapahtuu läheisessä yhteistyössä kotimaisten pedagogien sekä johtavien kansainvälisten opetus- ja oppimisvälineitä valmistavien ja markkinoivien yritysten kanssa.

Missiomme mukaisesti Tevella haluaa olla mukana mahdollistamassa maailman parasta opetusta yhdessä koulujen ja opetusalan ammattilaisten kanssa. Emme ole yksin liikkeellä, vaan haluamme kuunnella tarkasti, mitä kouluissa tapahtuu arjen tasolla, joka päivä.

Meidän osuutemme on tarjota oppimisen ja opettamisen puitteet: kalusteet sekä opetuksen ja oppimisen tarvikkeet, varusteet ja välineet. Tevellan henkilökuntaan kuuluvat pedagogit, mm. luokanopettajat ja aineenopettajat, tuntevat opettamisen käytänteet. Yhdessä kaluste- ja tuoteasiantuntijoidemme kanssa he suunnittelevat jokaiselle asiakkaalle parhaat ratkaisut kulloinkin käsillä olevaan tarpeeseen. Uuteen koulutarvikevalikoimaamme voit tutustua virtuaalikuvastossamme: https://kuvastot.tevella.fi/tevella-koulu-2020

Tevella on jo 35 vuoden ikään ehtinyt kotimainen perheyritys, jolle korkea laatu ja toiminnan kestävyys on tärkeää. Tästä osoituksena kannamme ylpeinä ISO 9001 laatu- ja 14001:2015 ympäristösertifikaattia.

Topi Koskinen
toimitusjohtaja