Tevella – Opi kanssamme -slogan konkretisoitui toiminnallisessa työpajailtapäivässä

Yhteistyössä on voimaa! Tevella ja Tampereen kaupunki tekevät pedagogisesti painottunutta yhteistyötä

Osana Kirjaton esiopetus -projektia päätimme kokeilla yhteistä toiminnallista työpajailtapäivää Tevellan tiloissa. Työpajailtapäivä pidettiin 12.9.2017 ja se oli mukava lähtölaukaus yhteistyölle!

Tevella suunnitteli työpajojen aiheet digiprojektin tavoitteiden, kirjattoman esiopetuksen teeman ja asiakkailta kuultujen toiveiden pohjalta, unohtamatta esiopetussuunnitelman perusteita.

Toiminnallisia, osallistavia työpajoja toteutettiin viisi:

  • Tarinapaja
  • Matikkapaja
  • Robotiikkapaja
  • Liikuntapaja
  • Luontopaja

Päivä oli antoisa ja täynnä tekemisen meininkiä. Esiopetuksen ammattilaiset kokeilivat konkreettisesti tuotteita ja toimintaideoita ja ideoivat yhdessä lisää!

Langaton Easy scope mikroskooppi on hauska tapa tutkia eliöitä vaikka tabletin ruudultaPalautettakin saatiin:

”Välineitä esiteltiin hyvin, sitoen esittelyä pedagogisiin ratkaisuihin ja esimerkkeihin.”

”Uusia ideoita ja vinkkejä toiminnallisuuteen. Vanhat ja uudet välineet voi valjastaa monimuotoiseen toimintaan.”

”Tevellan väki osasi kertoa hyvin ja monipuolisesti miten käyttää digivälineitä opetuksen apuna.”

”Odotin, että saisin toiminnallisia ideoita eskarin toteutukseen käyttäen apuna digivälineitä. Jokaisesta työpajasta tuli paljon ideoita, joita haluan ehdottomasti ottaa käyttöön.”

Päivä ylitti odotukset, koska pääsi itse tekemään ja uusia ideoita tuli paljon. Monta ideaa pääsee kyllä toteutukseen.”

Työpajapäivän lopuksi asiakkaiden odotukset yhteistyön jatkosta kertoivat innostuksesta pedagogiseen kehittämistyöhön:

”Toiminnallisuuden lisääntyminen omassa työssä. Lapsen osallisuuden vahvistuminen.”

”Toiminnallisuus ja ilmiöpohjaisuus arkeen ja pysyväksi toimintamalliksi.”

”Monimuotoisia välineitä, joita voi hyödyntää arjessa oppimisvälineinä, eri oppimisympäristöissä.”

Jatkamme aloitettua yhteistyön matkaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta, pilottiryhmien yksilölliset kalustamis- ja varustamistarpeet huomioiden. Luodaan yhdessä tulevaisuuden oppimisympäristöjä!

Erilaisilla toiminnallisilla välineillä pystyy yhdistelemään oppiaineita erittäin monipuolisesti