Tevellasta KL Kuntahankintojen päiväkotikalusteiden puitesopimustoimittaja

Tevella on nyt KL Kuntahankintojen päiväkotikalusteiden puitesopimustoimittaja! Uusi sopimus on astunut voimaan 3.9.2018.