Topi Koskinen Tevella Oy:n toimitusjohtajaksi

Topi Koskinen Tevellan uudeksi toimitusjohtajaksiTopi Koskinen on nimitetty Tevella Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2019 alkaen. Tevellaan Koskinen siirtyy Gofore Oyj:stä, jossa hän toimi operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tevella on oppimisen asiantuntijayritys, jonka palveluihin lukeutuvat opettamiseen, oppimiseen, leikkimiseen ja hoivaan liittyvä välineistö sekä oppimisympäristöjen ja toimistojen irtokalustussuunnittelu. Tänä vuonna 35 vuotta täyttävän perheomisteisen suomalaisyhtiön asiakkaita ovat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, päiväkodit sekä vähittäiskaupan toimijat.

Ennen Goforea Koskinen oli Leadin Oy:n toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt myös mm. Nokia Oyj:n tuotekehityksen ja tuotehallinnan johto- ja asiantuntijatehtävissä. Koskisen uran avainsanoja ovat käytettävyys, digitalisaatio ja kansainvälistyminen. Koulutukseltaan Koskinen on yhteiskuntatieteiden maisteri.

"Tevella on pedagogisten välineiden ja oppimisympäristöjen johtava toimittaja Suomessa, maassa, jossa on maailman korkein opetuksen ja koulutuksen osaaminen. On hienoa tulla mukaan tähän huippuosaamisen ympäristöön ja ilmapiiriin. Tämäkin ala on digitalisaation ja kansainvälistymiskehityksen myötä murroksessa, joka muuttaa kaiken. Samalla kun murros asettaa meille haasteen jatkuvaan uudistumiseen, se luo myös valtavat mahdollisuudet kasvuun. Nyt lähden rakentamaan kasvupolkua yhdessä Tevellan joukkueen kanssa", toteaa Tevella Oy:n toimitusjohtajana 1.9.2019 aloittava Topi Koskinen.

”Tevellan strategian ytimessä ovat ihmiset ja kasvu, minkä vuoksi Topi Koskinen kokeneena ihmislähtöisenä kasvujohtajana on erinomainen valinta johtamaan Tevellan asiantuntijoita. Lisäksi Koskisen vahva kokemus käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisestä ja digitalisaation mahdollisuuksista tuo yhtiöön juuri oikeanlaista osaamista tulevaisuuden haasteiden voittamiseen”, toteaa Mari Helenius, Tevella Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tevella Oy:n hallitusta täydennettiin myös uusilla jäsenillä yrityksen perustajan Pentti Väyrysen siirtyessä pois hallituksen toiminnasta. Yhtiökokous nimitti yhtiön hallitukseen toimitusjohtaja Timo Huuhtasen ja konsultti Mika Ahlforsin. Huuhtanen tuo yhtiön hallitukseen pitkän ja vankan kokemuksen ostamisesta ja hankinnasta. Ahlfors tuo hallitukseen liiketoiminnallisen osaamisen lisäksi osaamisen työhyvinvoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä.

Lisätietoja:  
Topi Koskinen, toimitusjohtaja, p. 040 517 0039, [email protected]  
Mari Helenius, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 5644 266, [email protected] 

Topi Koskinen appointed CEO of Tevella Ltd

Topi Koskinen has been appointed Chief Executive Officer of Tevella Ltd. The appointment will be effective as of September 1st, 2019. Before joining Tevella, Koskinen held the position of Chief Operating Officer and Executive Management Team member for Gofore Plc. Tevella Ltd is a company specializing in learning. The services include materials and products for teaching, learning, playing and care, in addition to furniture and design for learning environments and offices. The clients for this 35 year old Finnish family business are among others schools, kindergartens and retail.

Before joining Tevella, Koskinen was acting as Chief Operating Officer and Executive Management Team member for Gofore Plc, which provides expert services to meet the challenges of digital change. Prior to that Koskinen was the Chief Executive Officer for Leadin Ltd. He has also worked for Nokia in several management and specialist positions. The key words for Koskinen’s career are usability, digitalization and internationalization.

“Tevella is the leader of pedagogical materials and learning environments in Finland, the country with world's highest quality of education and teaching. It is great to join this environment of excellence. This field, as so many others, is at the turning point by the digitalization and globalization which will change everything. While this challenges us for constant innovation and renewal, it sets also great opportunities for growth. I'm enthusiastic to start laying the path for this growth together with the Tevella team”, says Topi Koskinen.

“In the core of Tevella’s strategy are people and growth which is why Topi Koskinen with his experience as a people-focused growth-oriented leader is an excellent choice to lead the experts at Tevella. In addition to that, Koskinen has extensive experience with digitalization and developing user-driven services. He will bring us the right kind of knowledge to tackle future challenges, says Mari Helenius the Chair of board for Tevella.

New members have been appointed to Tevella's board, as the founder of the company Pentti Väyrynen decided to step down from the company’s board. The Annual General Meeting appointed CEO Timo Huuhtanen and Consultant Mika Ahlfors. Huuhtanen will bring in his vast experience of purchasing and strategic procurement. Ahlfors’s strengths are in business and especially in developing the human resources and client base.

Additional information
Topi Koskinen, Chief Executive Officer, tel. +358 (0)40 517 0039, [email protected]  
Mari Helenius, Chair of Board, tel. +358 (0)50 5644 266, [email protected]