Opetushallitus on myöntänyt Lapin yliopistolle määrärahan koulutushankkeelle ”Matematiikan osaaminen lentoon”. Koulutus on siis osallistujille ilmainen.

Koulutuksessa osallistujat saavat itse työskennellen kokemuksia siitä, kuinka konkreettisella toiminnalla luodaan pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden oppimiselle. Koulutushankkeen kohderyhmä on opetushenkilöstö, joka työskentelee esiopetuksessa, alakoulussa, yläkoulussa ja lisäopetuksessa. Kouluttajina toimivat Hannele Ikäheimo, Leena Kokko sekä Eija Voutilainen. Lue info-PDF tästä linkistä.