STEAM-polku perusopetuksessa

STEAM-polku perusopetuksessa

Kokosimme valikoimastamme tuotteita, joita voi hyödyntää STEAM-oppimisessa kuuden eri teeman alla: luonnon ja ympäristön tutkiminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen, avaruus, ohjelmointi, teknologiarakentelu ja -askartelu ja muotoilukasvatus. Tuotteista löytyy ratkaisuja kaikille perusopetuksen luokka-asteille!

STEAM

Tevellasta löytyy erittäin paljon luonnontieteitä, teknologiaa, matematiikkaa ja kädentaitoja yhdisteleviä tuoteratkaisuja. STEAM-polun tarkoituksena on kirkastaa niitä teemoja ja ilmiöitä, joiden parissa välineratkaisuja voidaan käyttää perusopetuksessa eri luokka-asteilla p.s Jos etsit STEAM-sisältöä varhaiskasvatukseen, klikkaa tästä!

LUONNON JA YMPÄRISTÖN TUTKIMINEN

Omien aistihavaintojen lisäksi luonnon ilmiöitä, esimerkiksi säätä, voi oppia ymmärtämään paremmin erilaisia mittalaitteita, kuten sääasemaa tai anemometria, käyttäen. Kaukoputkien ja kiikareiden avulla kauempana olevat, vaikeasti tavoitettavat kohteet voi tuoda käsien ulottuville. Solutasolla tapahtuvaan tarkempaan luonnon havainnointiin soveltuvat erilaiset mikroskoopit ja valmiit mikroskooppipreparaattisarjat.

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN

Luonnonvarojen ja energian kestävän käytön opiskelussa uusiutuvien energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon demonstroiminen ja erilaisten materiaalien biohajoavuuteen tutustuminen edistävät keskustelua kestävästä kehityksestä ja ympäristökysymyksistä. 

AVARUUS

Pienimmät avaruuden tutkijat voivat tutustua aurinkokunnan rakenteeseen ja avaruuteen liittyviin käsitteisiin magneettisten tai puhallettavien taivaankappaleiden avulla. Tähtikaukoputki soveltuu isompien planeettojen yksityiskohtien tai vaikkapa Kuun kraatereiden tarkempaan tarkasteluun. Päivän, yön, vuodenaikojen vaihtelu ja kuunpimennys on helpompi ymmärtää havainnollisten välineiden kuten, telluurion tai planetaarion avulla.

OHJELMOINTI

Erilaiset robotit ja robottien rakentelusarjat tekevät ohjelmoinnista käytännönläheisempää. Oppilaan tekemän tai kirjoittaman ohjelman synnyttämä liike tai toiminta havainnollistaa hyvin ajatusketjun ohjelman taustalla. Robottiprojekteihin saadaan helposti mukaan luonnontieteiden ilmiöitä, mekaniikkaa sekä muotoilukasvatusta teknologian lisäksi. Tevellan ohjelmoinnin tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi suositut Bee-Bot, Blue-Bot, LEGO® Education ja BBC Micro:bit.

TEKNOLOGIARAKENTELU JA -ASKARTELU

MUOTOILUKASVATUS

Pienimuotoinen digitaalinen suunnittelu ja valmistus onnistuvat hyvin digitaalisilla leikkureilla, 3D-tulostimilla sekä erilaisilla suunnitteluohjelmistoilla. Oppilaan piirtämä ja suunnittelema digitaalinen työ saadaan muuttumaan konkreettiseksi esineeksi. Esineen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään monipuolisesti hyödyksi luonnontieteiden, teknologian, kuviksen ja käsityön taitoja. Tevellan muotoilukasvatuksen tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi suositut Cricut-leikkurit ja Ultimaker 3D-tulostimet.