LEGO® Education

Eskarin ja alakoulun opettaja - tule maksuttomaan LEGO® Education SPIKE™ Essential Teams–työpajaan. Lue lisää täältä.

LE_AR_Original_sRGB_2019_small

Virallinen LEGO® -jälleenmyyjä Suomessa

 

Tevellan ja LEGO® Educationin monivuotinen yhteistyö takaa, että voimme tarjota parhaimman mahdollisen tuen niin tuotteiden valintaan kuin niiden käyttöön. Autamme sinua, kun koulusi tai päiväkotisi haluaa ottaa käyttöön LEGO® Education -ratkaisuja tai kun mietit, miten täydentää aiemmin hankittuja tuotteita. Tarjoamme asiakkaillemme nopeat ja varmat tuotteiden toimitukset. Asiantuntijamme auttaa sinua tuotteiden käytössä, ja järjestämme LEGO® Education -koulutuksia.

 

 

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. Used with permission. ©2022 The LEGO Group.

LEGO® Education kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

 

Yhteistyössä opetusalan kanssa yli 40 vuoden ajan toiminut LEGO® Education tarjoaa monipuolisia ratkaisuja oppimiseen. LEGO® Education -oppimisratkaisujen valikoima perustuu LEGO® rakennuspalikoihin, opetussuunnitelmaan liittyviin materiaaleihin sekä fyysisiin ja digitaalisiin oppimisvälineisiin. Lue lisää.

LEGO Education Spike Essential
LEGO Education Spike Essential
LEGO Education Spike Essential
LEGO Education Spike Essential

UUTTA ALAKOULUUN

LEGO® Education SPIKE™ Essential


LEGO® Education SPIKE™ Essential innostaa alakoulun oppilaat toiminnalliseen STEAM-oppimiseen.
Leikkisä ja kerronnallinen oppimiskokemus on osa LEGO® Learning System -kokonaisuutta, katso.

Mitä LEGO® Education SPIKE Prime -sarjan pakkaus sisältää

Minkä ikäisille oppilaille sarja on suunnattu?

Minkä kokoiselle oppilasryhmälle yksi pakkaus soveltuu?

Mitä sähköosia sarjaan sisältyy?

Miten LEGO® Education SPIKE Prime eroaa LEGO® MINDSTORMS® Education EV3:sta?

Onko keskusyksikkö ladattava?

Miten LEGO® Education SPIKE Primen ohjelmointi onnistuu?

Onko ohjelmisto suomenkielinen / ruotsinkielinen?

LEGO® Education SPIKE™ Essential

LEGO® Education SPIKE™ Essential innostaa alakoulun oppilaat toiminnalliseen STEAM-oppimiseen. Leikkisä ja kerronnallinen oppimiskokemus on osa LEGO® Learning System -kokonaisuutta. SPIKE Essential rohkaisee oppilaita tutkimaan STEAM-käsitteitä yhdistellen niitä kielen, matematiikan ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. 449-osainen rakennussarja sisältää 4 minifiguuria, joilla jokaisella on oma persoonallisuutensa.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

LEGO® Education SPIKE™ Prime on STEAM-oppimisratkaisu, joka innostaa oppilaita kaikilta tasoilta ajattelemaan kriittisesti, analysoimaan dataa ja ratkaisemaan monimutkaisia tosielämän ilmiöihin liittyviä ongelmia.

Ratkaisu yhdistää LEGO® rakennuspalikat, helppokäyttöisen teknologian sekä Scratch- ja Python-kieleen perustuvan oppimisympäristön.

LEGO® Learning System

LEGO® Learning System on oppimisratkaisujen muodostama kokonaisuus, jonka ratkaisut toimivat saumattomasti yhteen mahdollistaen helpomman ja havainnollisemman STEAM-oppimisen. Tämä intuitiivinen järjestelmä kulkee oppilaan mukana koko perusopetuksen ajan.

Standardien mukainen oppiminen, LEGO rakennusosat, intuitiivinen laitteisto ja ohjelmointikielet auttavat kaikenikäisiä oppilaita kehittymään tärkeissä taidoissa, kuten luovuudessa ja kriittisessä ajattelussa. 

LEGO® Education BricQ Motion yhdistää STEAM-oppimisen liikuntateemaan

LEGO® Education BricQ Motion Essential ja LEGO® Education BricQ Motion Prime innostavat ala- ja yläkoululaiset STEAM-oppimisen pariin tutkimaan voimia, liikettä ja vuorovaikutuksia urheiluteemalla. LEGO® Education BricQ Motion tarjoaa helppoja ja vaivattomia toiminnallisen oppimisen kokemuksia, jotka synnyttävät oivalluksia LEGO® rakennuspalikoiden avulla. Muuta teknologiaa ei tarvita. 

LEGO® EDUCATION BRICQ MOTION -VALIKOIMA

Ratkaisuja STEAM-oppimiseen

LEGO® Education tarjoaa ratkaisuja STEAM-oppimiseen eri-ikäisille oppijoille sekä tukee oppilaiden kehittymistä varmaotteisiksi STEAM-oppiaineiden osaajiksi.

Oppiainerajat luovasti ja monipuolisesti ylittävä STEAM yhdistää tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEAM = science, technology, engineering, art, mathematics).

STEAM-opetuksessa oppijalla on aktiivinen rooli, ja lähestymistapa harjoittaa oppijan kykyä ajatella, tehdä havaintoja ja keksiä ratkaisuja.

OPPIMISEN JATKUMO

LEGO® Education -ratkaisut luovat yhtenäisen oppimisen jatkumon varhaiskasvatuksesta aina yläluokille ja elinikäiseen oppimiseen asti. Ratkaisujen avulla eri kouluasteiden oppilaat oppivat ohjelmoinnillista ajattelua ja teknologiaratkaisujen suunnittelemista.

Valikoimasta löytyvät ohjelmoinnin oppimisen ja robotiikan välineet, jotka edesauttavat ohjelmointiin liittyvän ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä, sekä erilaisten graafisten ja tekstipohjaisten ohjelmointikielten oppimista. Ratkaisut tukevat esimerkiksi Scratch- ja Python -ohjelmointikieliä.

Lego education SPIKE Prime

Näin puhdistat LEGO® Education -tuotteet

Tutustu ohjeisiin, miten pidät puhtaana ja desinfioit LEGO®-osat.

Katso ohjeet.

 

Lego education

Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä kyselytutkimuksesta, jonka LEGO® Education teetti viidessä eri maassa. Siihen vastasi 5 002 oppilasta, 5 001 vanhempaa ja 1 152 opettajaa.

Itseluottamus on avaintekijä elinikäisen oppimisen matkalla

Kyselytutkimuksen mukaan 76 prosenttia opettajista on havainnut opetustyössään, että oppilaiden tuntema itseluottamuksen puute vaikeuttaa oppimista.


• Oppilaista 51 prosenttia ilmoitti, että uusien asioiden kokeilu hermostuttaa heitä

• Opettajista 77 prosenttia uskoo, että käytännön projektit, jotka tehdään yhdessä, kasvattavat oppilaiden itseluottamusta STEAM-oppiaineiden kanssa.

• Vanhemmista 81 prosenttia vanhemmista toivoo, että heidän lapsensa oppisivat ohjelmointia kouluissa.


LUE LISÄÄ STEAM-OPPIMISESTA


Leikin kautta oppiminen - viisi ydinpiirrettä

LEGO® Foundation on yhteistyössä akateemisten asiantuntijoiden kanssa määritellyt viisi piirrettä leikin kautta oppimiselle.

MERKITYKSELLINEN. Kun oppija voi yhdistää uusia kokemuksia tuttuihin asioihin, syntyy oppijalle merkityksellisiä yhteyksiä.

VUOROVAIKUTTEINEN. Kun oppijat työskentelevät ryhmissä, saavutetaan yhteistoiminnallisen oppimisen hyötyjä.

AKTIIVISESTI SITOUTTAVA. Kun opettaja luo ymmärrystä tarkkojen ohjeiden sijasta kysymysten kautta, syntyy edellytykset aktiiviselle sitoutumiselle. Oppilas on motivoitunut ja sitoutunut oppimiseen. 

TOISTUVA. Oppijalla on mahdollisuus tutkia uusia käsitteitä, kokeilla, epäonnistua, kokeilla uudestaan ja uudelleen arvioida hypoteesia testaamisen pohjalta.

ILOINEN. Oppilaat ovat uteliaita, iloitsevat uusien oppimisesta ja ylittävät haasteet vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. 

LUE LISÄÄ TEEMASTA! SIIRRY LEGO ® FOUNDATIONIN SIVUILLE.“Learning through play supports the development of early literacy and numeracy skills in an integrated approach, while also cultivating children’s social, emotional, physical, and creative skills”
 
 
Marbina, Church & Tayler, 2011

Tuntisuunnitelmia opetukseen

LEGO® Education tarjoaa laajasti eri aiheista tuntisuunnitelmia, jotka on luotu OPSin vaatimukset huomioiden.
Tuntisuunnitelmia on saatavilla alakoulun ja yläkoulun sekä varhaiskasvatuksen tarpeisiin.
Käytössäsi on peräti yli 400 eri sisältöä. Tutustu.

Lego education Coding Express ja lapsi

OHJELMOINNILLISEN AJATTELUN ALKEITA

LEGO® Education varhaiskasvatuksessa

LEGO® Education -tuotteet herättävät lapsen luontaisen uteliaisuuden ja innostuksen luoda ja tutkia ilmiöitä leikin avulla. Leikin lomassa karttuvat niin motoriset kuin matemaattiset ja kielelliset taidot. Sarjan tuotteet opettavat esimerkiksi:

 • ilmiöiden tutkiminen
 • ideoiden ja ajatusten jakaminen
 • looginen ajattelu
 • syyn ja seurauksen suhde
 • Yhteistyö ja ongelmanratkaisu
 • kokonaisuuksien ymmärtäminen
 • koodauksen alkeet

 

LEGO® TOP 10

LEGO® Education -koulutukset

Ammatillinen kehittyminen ja opettajankoulutukset ovat tärkeä osa LEGO® Education -oppimisratkaisuja. Tevella tarjoaa toiminnallisia LEGO® Education -tuotteisiin liittyviä koulutuksia opettajille, kouluille ja kunnille. Koulutukset on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opetuksen ammattilaisten kanssa. Koulutuskokonaisuuteen voi sisältyä itse koulutuksen lisäksi opettajakohtainen välinepaketti.

 

ESIMERKKEJÄ LEGO® EDUCATION -KOULUTUKSISTAMME:

 • Yksinkertaista ohjelmointia LEGO® MINDSTORMS Education EV3 roboteilla, luokat 4-6
 • Yksinkertaista ohjelmointia LEGO® MINDSTORMS Education EV3 roboteilla, luokat  7-9
 • Yksinkertaista ohjelmointia LEGO® MINDSTORMS Education EV3 roboteilla jatkokurssi, luokat 4-6
 • Yksinkertaista ohjelmointia LEGO® MINDSTORMS Education EV3 roboteilla jatkokurssi, luokat 7-9
 • Tiedustelut: Tommi Ollikainen, koulutuspäällikkö, Tevella oy

LEGO® Education -asiantuntija apunasi

Autamme sinua löytämään parhaimmat ratkaisut tarpeisiisi ja neuvomme sinua LEGO® Education -ratkaisujen käytössä. 

 

KUTSU ASIANTUNTIJA VIERAILULLE KOULUUN TAI PÄIVÄKOTIIN

Tulemme mielellämme vierailulle kouluun tai päiväkotiin, kun haluat tutustua LEGO® Education -tuotteisiin  asiantuntijan johdolla. Voimme toteuttaa tapaamisen myös videoyhteydellä. Järjestämme koulutuksia opettajille esimerkiksi veso-päivien yhteydessä. 

 

LEGO® EDUCATION SHOWROOM

Tervetuloa tutustumaan LEGO Education® -ratkaisuihin Tevellaan! LEGO Education showroom Pihkanokankadulla Tampereella on avoinna sopimuksesta.

 

OTA YHTEYTTÄ

Tommi Ollikainen | puh. 050 418 0549 | tommi.ollikainen@tevella.fi

LEGO®-TUOTTEET

Search engine powered by ElasticSuite