Tietosuojaseloste 

Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste Tevellan asiakasrekisteristä.  

Viimeksi päivitetty 30.3.2022. 

 

Rekisterin pitäjä 

Tevella Oy 

Y-tunnus 2575744-8 

Pihkanokankatu 6, 33900 Tampere 

asiakaspalvelu@tevella.fi

puh. 03 380 5300

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Lasse Laksola 
lasse.laksola@tevella.fi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitukset asiakasrekisterissä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste asiakasrekisterissä on Oikeutettu etu sekä joissain tapauksissa Sopimus. Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
 • palvelun toteuttaminen 
 • asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen  
 • markkinointi ja mainonta 
 • tilastointi ja siihen perustuva toiminnan arviointi ja kehittäminen 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

 • etu- ja sukunimi 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • organisaation nimi ja henkilön asema organisaatiossa 
 • organisaation toimitus- ja laskutusosoite 
 • organisaation tilaus- ja laskutushistoria 
 • IP-osoite, laitetunniste 
 • Yhteydenpitohistoria sähköpostissa, chatissa ja puhelimessa 

Tietolähteet 

Rekisteri kootaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja muista mahdollisista julkisista tietolähteistä sekä asiakkaalta itseltään. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tevellan asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointiin osallistuvilla henkilöillä on oikeus lukea ja käyttää henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.  

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin palvelun toteuttamisen kannalta oleellisille alihankkijoille, kuten Posti Group Oyj:lle. Tietoja voi käsitellä myös tietojärjestelmän huollosta vastaava tietojärjestelmätoimittaja esimerkiksi järjestelmän ongelmatilanteessa.  

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tevella saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Tevella on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. 

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Tevellan käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Tevellan lukuun. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja säilytetään voimassa olevin virusohjelmin varustetuissa salasanasuojatuissa järjestelmissä. Tietojen tulostamista vältetään, ja jos tietoa on tulostettu, se tuhotaan tietoturvallisella tavalla käytön jälkeen.  

Tarkastus-, korjaus-, kielto- ja valitusoikeus 

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
 • Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 
 • Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 
 • Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista tai kieltää niiden käyttämisen suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
 • Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos katsoo että tietosuoja-asetusta on rikottu. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat asiakkuuksien- tai sidosryhmähallinnan kannalta merkityksellisiä.