Kehityksen ja oppimisen tuki

Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea. Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea lapsen kehitystä ja oppimista suunnitelmallisesti erilaisin menetelmin. Tevellan erityisoppimisen välineillä voi tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Tuotteet auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään asioita sekä kannustavat ja motivoivat. Tevellan valikoimasta löytyy myös erilaiset aistituotteet, joiden avulla kehitetään aisteja ja hienomotorisia taitoja.

338 tuotetta

Sivu

338 tuotetta

Sivu