Ylikiimingin päiväkoti

Ylikiimingin päiväkoti

Ylikiimingin päiväkodin kalustesuunnitelman lähtökohtana on ollut lapsilähtöisyys ja vasun ja esiopsin mukaisen toiminnan mahdollistaminen. Kalustamisessa on huomioitu kaikki vasun ja esiopsin oppimisen alueet.

Kielten rikas maailma -oppimisen alue näkyy tilassa esimerkiksi satujen lukupaikkoina, joita on luotu sohvilla ja nojatuoleilla, puu- ja pehmokorokkeilla ja pehmoistuimilla. Satumetsä-verho luo innostavan miljöön tarinahetkelle ja Haba kirjalinna -kalustekokonaisuus kutsuu satukirjan selailuun.

Kalustekokonaisuudessa on runsaasti paikkoja lasten ilmaisun monille muodoille. Ryhmätiloissa on ilo ilmaista itseään kädentöitä tehden. Kalusteet ohjaavat yhdessä tekemiseen, riippumatta lasten iästä, sillä kalusteratkaisut ovat säädettäviä ja pöydät ovat kaikille saman korkuisia.  

Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue konkretisoituu tilassa esimerkiksi ratkaisuina, jotka mahdollistavat lasten kokoontumisen yhteiseen hetkeen. Tilassa on helposti siirreltäviä istuintyynyjä ja pehmoistuimia. Päiväkodissa on myös tunnematto istuintyynyineen tukemaan lasten tunneilmaisua.

Päiväkodin tutkimuskeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnon ja erilaisten ilmiöiden elämykselliseen tutkimiseen. Tutkimuskeskuksen tason päälle sopivat myös Bee-Bot-robottien toimintamatot, joten sen päällä on hyvä harjoitella myös ohjelmoinnin alkeita.

Myös kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alue on huomioitu päiväkodin kalustesuunnitelmassa. Esimerkiksi Juna-pehmoistuin toimii istuimina ja mielikuvitusleikin välineinä sekä todella hyvin osana liikuntaleikkejä. Tilojen kiipeilyseinien ja puolapuiden eteen sijoitetut putoamissuojamatot tuovat turvaa ja toimivat samalla monen muunkin liikuntapuuhan alustoina, vaikkapa kuperkeikkojen tekemiseen.

Tunnetaidottyyny
2019_p_iv_koti_Ylikiimingin-p_iv_koti_Oulu_073
säilytysvaunu
säilytinkaluste
leikkitila
kirjatorni
pehmokaluste
metsäseinäke
kaappisänky
ryhmätila
työpöytä
Search engine powered by ElasticSuite