Oppimisympäristöt

vs_05336_18

Vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uteliaisuutta, tutkimista, oppimista ja oivalluksia. Leikkiä, liikkumista. Rauhoittumisen ja levon hetkiä. Yksin, pareittain ja erikokoisissa ryhmissä työskentelyä. Muuttuvia tarpeita, erilaisia oppimistapoja ja -tilanteita. Oppimisympäristö elää mukana arjessa.

Tehdään yhdessä lasten ja nuorten kanssa riemukas ja innostava oppimisympäristö!

Palvelumme

Suunnittelemme ja toteutamme päiväkotien ja koulujen oppimisympäristöjä ja muita julkisia ja yksityisiä tiloja, joissa leikitään ja opiskellaan, viihdytään ja vietetään aikaa.

Suunnittelutyömme kädenjälki ja Tevellan kalusteet näkyvät myös monissa muissa julkitiloissa, kuten kunnan monitoimikeskuksissa, leikkipuistoissa, neuvoloissa, liikuntapaikoilla, seurakunnan toimitiloissa sekä esimerkiksi kauppakeskusten, hotellien ja matkustajalaivojen leikkitiloissa.

Tevellassa suunnitteluprojekteissa asiakkaan kanssa työskentelee työryhmä, jossa on mukana sisustusarkkitehtien lisäksi suunnittelijoita ja tuotevalikoiman kehittämisestä vastaavia henkilöitä. 

Ymmärrämme hyvin asiakkaan arjen ja tarpeet, sillä Tevellan asiantuntijoista moni on toiminut aiemmin kasvatuksen tai opetuksen tehtävissä.

Tunnetut tuotemerkit

Vahvuutemme on laadukas irto- ja kiintokalustevalikoima, joka kattaa laajasti päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten erilaiset tilat ja tarpeet - kouluissa esimerkiksi luokkahuoneet ja solut, oppitorit, luonnontieteiden oppimisympäristöt, toiminnallisen opetuksen tilat, liikuntasalit ja  päiväkodeissa esimerkiksi ryhmätilat ja hoitotilat sekä lepo- ja eteistilat.

Edustamme lukuisia korkealaatuisia kaluste- ja sisustustuotetoimittajia, joiden ammattitaitoon olemme luottaneet vuosia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • saksalaisen Habermaass GmbH -tuotteiden edustaja Suomessa. Päiväkodeista tutut Haba-kalusteissa käytetään paljon puumateriaaleja, ne ovat leikkisiä muotoilukieleltään ja erittäin korkealaatuisia. 
  • VS-kalusteiden suomalainen yhteistyökumppani. VS on yksi Euroopan johtavista koulukalusteiden valmistajista.
  • Zioxi-teknologiakalusteiden valmistajan paikallinen yhteistyökumppani
MicrosoftTeams-image_20_

Tevellan in-house suunnittelutiimi

Suunnitteluprojekteissa asiakkaan kanssa työskentelee työryhmä, jolla on vahva pedagoginen ja suunnittelullinen osaaminen.

Tevellassa on kolmihenkinen suunnittelutiimi, johon kuuluvat sisustusarkkitehdit Hanna Nissilä ja Mia Salo sekä sisutustusarkkitehti, palvelumuotoilija Erica Kivelä, joka toimii ryhmän design leadina.

"Haluamme, että tilat mahdollistavat turvallisen, parhaan arjen. Näin tilan käyttäjille jää aikaa tärkeimmälle – oppimiselle, opettamiselle, yhdessä ololle, ilolle, leikille ja luovuudelle."

Tutustu suunnittelijoidemme taustaan ja osaamiseen. Lue lisää.

Koulujen oppimisympäristöt

Nykyaikaisen oppimisympäristön pitää luoda vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koulussa olevien tilojen tulee tarjota paikkoja niin yksin, pareittain kuin erikokoisissa ryhmissä opiskeluun sekä muuntua niin, että opettaja voi hyödyntää erilaisia oppimistapoja sekä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa paikasta riippumatta. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö tukee lasten hyvinvointia, kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Se ruokkii uteliaisuutta ja oppimisen halua, antaa mahdollisuuden huomioida lasten kiinnostuksen kohteet, taidot ja tarpeet sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen, taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön tulee olla myös terveellinen ja turvallinen.

Koulukalusteita monipuoliseen käyttöön

Oppimisympäristön kalustus on suunniteltu niin, että tilat soveltuvat toiminnalliseen oppimiseen, muuntuvat joustavasti erilaisiin pedagogisiin tarpeisiin, tukevat lasten fyysistä aktiivisuutta oppituntien aikana ja mahdollistavat rauhallisen työskentelyn. Oppilastuolit ja pöytäkalusteet ovat helposti siirreltävissä ja ryhmiteltävissä oppimistapahtuman tarpeiden mukaisesti.

Koulussa aulat ja oleskelutilat yhdistävät opetustiloja yhteen ja luovat monenlaisia vuorovaikutuksen tilanteita. Valikoimamme kattaa myös  yhteisten tilojen kalustetarpeet kouluissa ja oppilaitoksissa.


Kalusteratkaisuja teknologiatuetun oppimisen tarpeisiin

Kalusteiden on oltava liikuteltavia, joustavia ja muokattavia, jotta yhtä ja samaa tilaa voidaan käyttää monella eri tapaa. Mikä tärkeintä, teknologian pitää olla täysin integroitavissa niihin, jotta TVT-välineistön käyttö on helppoa ja luonteva osa opetusta. Laadukkaiden Zioxi-kalusteiden ytimessä on innovatiivinen muotoilu. Zioxi-kalusteet ratkovat teknologiatuetun oppimisen eri tarpeita. 

koulukaluste
Zioxikaluste

OppiLab – luonnontieteiden oppimisympäristöt

Nykyaikainen luonnontieteiden oppimisympäristö tukee monimuotoista oppimista ja mahdollistaa aiempaa paremmin ryhmätöiden tekemisen. Lisäksi opettajan ja oppilaan arjessa on tärkeää hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa joustavasti. Kotimainen OppiLab uudistaa luonnontieteiden oppimisympäristöt vastaamaan nykyaikaisia työskentelytapoja. Näin fysiikan ja kemian teoria ja käytäntö yhdistyvät kiinnostavalla tavalla. Kiinto- ja irtokalusteiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat fysiikan ja kemian opetuksen välineet ja kemikaalit. Lue lisää.

Oppilab
OppiLab

Päiväkotikalusteet – ryhmätilat ja lepotilat

Viihtyisät ja virikkeelliset päiväkotitilat tukevat lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua, innostavat fyysiseen aktiivisuuteen ja itsensä ilmaisuun sekä tietysti leikkiin.

Päiväkodin ryhmähuoneet ja pienryhmähuoneet suunnitellaan niin, että tilat mahdollistavat monenlaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä niin, että päiväkotitilat sopivat erilaisiin toimintoihin. Ryhmätilaan voidaan kokoontua ruokailemaan, ja siellä leikitään ja pelataan, tutkitaan ja harjoitellaan kädentaitoja. Korkealaatuiset pöydät ja tuolit ovat näiden tilojen tärkeitä kalusteita. Pöytä- ja tuolipaikojen lisäksi tarvitaan runsaasti säilytystilaa leikki- ja toimintavälineille.

Toimivuuden kannalta kalusteiden keskeisiä ominaisuuksia ovat turvallisuus, ergonomisuus ja muunneltavuus, niiden helppo siirreltävyys ja ryhmittely, kuten myös kestävyys ja puhdistettavuus.

Lapsen päivään kuuluu rauhoittumisen ja levon aikaa. Lepotilan perustan muodostavat kaappisängyt patjoineen ja petivaatteineen. Tärkeitä lepotilan kalusteita ovat helposti siirreltävät, mukavat lattiatyynyt sekä sohva tai nojatuoli. Lisäksi lepotilaan tarvitaan säilytysratkaisut leikkivälineille ja kirjoille.

Lepotilojen kalustevalinnoissa huomioidaan lepohuoneen monipuolinen hyödyntäminen. Lepoaikojen ulkopuolella tilaa käytetään usein pienryhmätoiminnassa tai liikuntapaikkana.

2020_p_iv_koti-esikoulu_Merij_rvi_124_1
2019_p_iv_koti_Ylikiimingin-p_iv_koti_Oulu_104_1__1

Päiväkodin tilat liikuntaan ja leikkiin

Liikunta on keskeinen osa päiväkodin jokapäiväistä toimintaa. Siksi päiväkodin tila- ja kalusteratkaisuissa huomioidaan monipuolisesti liikuntamahdollisuudet. Liikuntasali voi myös muuntua juhlakäyttöön tai tapahtumapaikaksi. Liikuntakalusteiden helppo siirreltävyys onkin keskiössä kalustevalinnoissa.

Värikkäät ja helposti liikuteltavat pehmopalikat muotoutuvat monenlaisiin liikuntatuokioihin ja antavat tilaa lapsen omille valinnoille. Päiväkodin liikuntakalusteita voivat olla myös esimerkiksi puolapuut, kiipeilyseinät ja -telineet sekä erilaiset tasapainolaudat.

Kalusteiden avulla voidaan luoda innostava ja monipuolinen päiväkotitila leikkiin. Leikkitilan kalusteet, sisustus ja tekstiilit sekä leikkivälineet muuntuvat monenlaiseen virikkeelliseen toimintaan. Kuvan Tevella Malla -sarjan leikkikeittiökalusteiden materiaalit ovat korkealaatuisia. Leikkikeittiön kalusteiden rungot ovat tukevaa melamiinia. Vetimet, hanat ja saranat ovat metallisia. Saranat ovat hidastavia, mikä tuo turvallisuutta.

2020_p_iv_koti_Tuusula_007_1__1
2018_p_iv_koti_M_ntyl_-Snellmanin-p_iv_koti_Oulu_152_1__1
Oppiainekohtaiset kalusteet
Tuolit ja pöydät
Säilytys
Aktiviteetit
Leikkitila
Aistit ja sisustus
Pehmokalusteet
Lepo ja hoito
Eteistilat
Aktivoivat kalusteet
Yhteiset tilat
Työskentely ja toimisto