Piccolo Mitä KUMMAA? Äänteitä ja kerrontaa!

SKU
275049

??

Kielellistä tietoisuutta kehittävässä korttisarjassa harjoitellaan mm. kielellistä hahmottamista, päättelyä, kerrontaa, alkuäänteitä sekä ylä- ja alakäsitteitä. Hauskasti kuvitettu korttisarja sisältää 16 tehtäväkorttia yli 5-vuotiaille.
Lisätietoa
Oppiaste Alakoulu luokat 1.-6., Päiväkoti